Resumé: De är Näringslivets 150 Superkommunikatörer (Swedish)