Svenska Furhat tar sin robot till marknaden: ”Explosion inom fem år” (Swedish)